Frank van der Heijden over mrij

category
19
Mrz
2015
0
Kommentare

‚Mrij is uniek: én hoog in de melkeiwitten én hoog in omzet en aanwas‘

Frank van der Heijden, voorzitter mrij-commissie